CZ DE

Muzejní vzdělávací programy

První světová válka

Muzejní lekce se zaobírá Velkou válkou a jejímy dopady na osudy obyčejných lidí na Hlučínsku. Žáci se učí analyzovat propagandistické materiály (plakáty a karikatury), poznávají symboly jednotlivých bojujících stran a jejich mediální použití. Pomocí indicií a historických pramenů pak žáci sestavují konkrétní osudy a výsledky musejí prezentovat před třídou.

Lekce je připravena ve verzi pro 5. i pro 9. třídu.

Cena lekce: 30 Kč

   

Druhá světová válka

Lekce propojuje každodennost s velkými dějinami a osudy obyčejných lidí s osudy známých osobností. Žáci poznávají politickou situaci před vznikem války a hledají odpovědi na otázky, proč bylo její rozpoutání tak snadné. Dále analyzují obrazový materiál a pracují s muzejní expozicí.

 

Lekce je připravena ve verzi pro 5. i pro 9. třídu.

Cena lekce: 30 Kč

   

Holokaust z regionální perspektivy

Lekce se zaměřuje na analýzu německé společnosti a hledání odpovědí, jak je možné, že realizace holokaustu byla tak snadná. Žáci pracují s dobovou propagandou, analyzují fotografie a nakonec si vyzkoušejí i práci s historickými prameny. Odhalí osud vězně z koncentračního tábora i válečného zločince. Všechny osoby navíc mají spojitost s Hlučínskem.

Lekce je připravena ve verzi pro 5. i pro 9. třídu.

Cena lekce: 30 Kč

 

 

 

Hranice

Lekce mapuje politické souvislosti posunů státních hranic a zaměřuje se na dopady těchto změn do životů obyčejných lidí v regionu. Žáci se seznamují s historickým přehledem státních útvarů na území Hlučínska. Pracují s prameny a odhalují tak mikrohisorii "bezejmenných" osob.

 

Lekce je připravena ve verzi pro vyšší i nižší stupeň.

Cena lekce: 30 Kč

   

Úvodní hodiny dějepisu či vlastivědy

Lekce je koncipována jako úvodní hodina dějepisu, ve které se žáci seznamují s pojmy minulost a historie. Učí se pochopit chronologickou posloupnost a také vztah mezi historickým pramenem a "psanou" historií. 

Je vhodné, aby si žáci na lekci přinesli postarší fotografii mapující rodinnou historii. Budeme vycházet z osobní zkušenosti a pokusíme se inegrovat rodinnou historii do velkých dějin.

Lekce je primárně určena pro 3. třídu. Je však možno ji adaptovat pro 6. třídu, či první ročník střední školy.

Cena: 30 Kč