CZ DE

Muzeum a vzdělávání

Muzejní lekce v žádném případě nesledují pouhé memorování faktů. Naopak se snaží aktivně zapojit žáky, aby si během programu osvojili některé kompetence v práci s informacemi. Žáci se tak učí vyhledávat v textu, rozpoznávat relevantnost informací a prezentovat výsledky své práce. Hlavním cílem je rozvíjet u žáků kritické myšlení. Stejně tak nejsou muzejní programy zaměřeny čistě z hlediska dějepisu. Každá lekce má široké přesahy do českého jazyka, zeměpisu a občanské i mediální výchovy.

Výhody muzejní pedagogiky

-odehrává se v neznámém prostředí muzea a nabourává stereotyp klasické výuky

-využívá originálních pedagogických a didaktických přístupů

-klade důraz na vlastní zkušenost a zážitek

-používá prvků muzejní expozice

-žáci pracují s exponáty, substituty, fotografiemi