CZ DE

Publikace

 

Kdo jsou lidé na Hlučínsku

Muzeum Hlučínska, Hlučín 2016 (1. vydání), Hlučín 2017 (2. vydání)

Katalog ke stálé expozici Muzea Hlučínska.

 

 

Německý literární svět na Hlučínsku

Muzeum Hlučínska ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Hlučín - Ostrava 2016

Sborník z konference studentů germanistiky Ostravské univerzity.

 

 

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku

Muzeum Hlučínska ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Hlučín - Ostrava 2014

Sborník z konference studentů germanistiky Ostravské univerzity.

 

 

Jména obcí a sídel na Hlučínsku, průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje

Muzeum Hlučínska, Hlučín 2013

Přehledová monografie věnující se onomastice hlučínských sídel.

 

 

Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko... podobná minulost

Muzeum Hlučínska, Hlučín 2008

Publikace mapuje tři pohraniční oblasti, které byly za 2. světové války přičleněny přímo k Německé říši a nikoliv k Protektorátu Čechy, Morava, Slezsko. Kniha je provedena ve třech jazycích - češtině, němčině a polštině a je doplněna řadou barevných a černobílých fotografií.

 

 

Hlučín 1256 - 2006

Muzeum Hlučínska, Hlučín 2006