CZ DE

Badatelna

Nedílnou součástí Muzea Hlučínska je badatelna, v níž jsou zájemcům překládány originální dokumenty či jejich kopie k nejrůznějším aspektům dějin Hlučínska. Jelikož neustále probíhá digitalizace materiálů, je jejich značná část přístupná také v elektronické databázi. Kromě digitalizovaných dokumentů a fotografií je návštěvníkům k dispozici bohatý audio a video archiv výpovědí pamětníků, které muzeum v posledních letech usilovně shromažďuje.

Součástí badatelny je také příruční knihovna, jež obsahuje více než 600 titulů. Stejně jako muzeum, tak i knihovna zaměřuje svou pozornost na problematiku Hlučínska. Pokouší se shromažďovat veškeré publikace, které se regionu nějakým způsobem dotýkají. V knihovně tudíž naleznete jak odbornou literaturu, tak beletrii, poezii, memoáry, ale i odborné práce věnující se problematice pohraničí, odsunu, identit, druhé světové války a kolektivní paměti.