CZ DE

Přemysl Otakar II.

Hlučín se pyšní řadou ojedinělostí. Jedna z nich sahá až do středověku a týká se jeho vzniku. Jde totiž o jediné slezské město založené králem Přemyslem Otakarem II. Osobnosti fundátora a jeho stopě ve Slezsku se věnuje nová výstava v Muzeu Hlučínska. „V letošním roce si připomínáme kumulované přemyslovské výročí. Uplynulo již 740 let od tragického úmrtí železného krále a zároveň 700 od vzniku Opavského vévodství, stejně jako od úmrtí prvního vévody, Přemyslova levobočného syna Mikuláše,“ prozradil ředitel muzea Metoděj Chrástecký a jedním dechem dodal: „Bylo by škoda, kdyby tato významná jubilea zapadla v konkurenci stého výročí založení republiky.“ Výstava Přemysl Otakar II., zakladatel Hlučína a jeho dědictví představí osobnost panovníka a jeho potomky, na které se povětšinou v učebnicích zapomnělo. Nejvýznamnějším prezentovaným exponátem bude meč posledního mužského příslušníka přemyslovského rodu knížete Valentina Hrbatého, jenž zemřel až v roce 1521. Rituálně zlomený meč do Hlučína zapůjčí na dobu deseti dnů z muzea v Ratiboři. Metoděj Chrástecký k tomu podotknul: „Určitě se tedy vyplatí navštívit výstavu mezi 21. až 30. zářím. Ostatní exponáty budou samozřejmě k vidění po celou dobu trvání výstavy. Od partnerských muzeí jsme za tímto účelem zapůjčili řadu archeologických nálezů jako je kuchyňská keramika, komorové kachle, středověké zbraně a předměty denní potřeby. Pány určitě zaujme kompletně dochovaná drátěná košile.“ Nedílnou součást výstavy tvoří také interaktivní koutek, kde si návštěvníci prověří znalosti středověké kuchyně nebo si sestaví vlastní model města. Výstava je realizována za podpory města Hlučína a Moravskoslezského kraje. V prostorách muzea ji doplní ještě putovní výstava z Českých Budějovic Přemysl Otakar II. Král, rytíř a zakladatel. Obě výstavy potrvají až do 25. 11. 2018.

Výstavu Přemysl Otakar II., zakladatel Hlučína a jeho dědictví finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Fotogalerie

Vypůjčení výstavy