CZ DE

Domov nebo Heimat? Exkurze generální konference ICOM Prague 2022 v Muzeu Hlučínska

Ve dnech 22. – 24. srpna 2022 proběhla v Praze generální konference muzeí celého světa s názvem ICOM Prague 2022. Závěrečným programem v pátek 26. srpna se stala exkurze účastníků konference do českých, moravských a slezských regionů. Zahraniční účastníci konference tak měli jedinečnou příležitost osobně poznat "zblízka" česká muzea a regiony, které zastupují. Do Slezska zavítalo okolo čtyřiceti zástupců z celého světa, kteří v rámci zvolených cílů navštívili Český Těšín, Frýdek, Opavu, ale také Hlučín. Pro město Hlučín i samotné Muzeum Hlučínska bylo velkou poctou, stát se součástí této mezinárodní akce. Účastníci byli poutavým způsobem prostřednictvím představení stálé expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ zasvěceni do problematiky pohnuté historie hlučínského regionu. Prezentace expozice proběhla v anglickém (resp. v německém) jazyce – přičemž probíhala oboustranná výměna názorů a zkušeností. Výklad byl doplněn nově vytištěnými propagačními materiály. Poté následoval společný oběd, kde se diskutovaly další otázky spojené s muzejní praxí a stavem českého muzejnictví. Účastníkům bylo rovněž nabídnuto místní kulinářské specifikum - hlučínské koláče. Podle předem dojednaného plánu pokračovali účastníci na exkurzi do Opavy. Přínosem exkurze bylo pro Muzeum Hlučínska získání zpětné vazby od tuzemských i zahraničních kolegů. Došlo k navázání kontaktů a nastínily se možnosti další spolupráce v oblasti muzejní edukace.

Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

 

Vypůjčení výstavy