CZ DE

Děti nepřítele

Na území dnešní České republiky žili po staletí vedle sebe Češi a Němci. V meziválečném období se každý pátý obyvatel Československa hlásil k německé národnosti. Vzájemné soužití obou národnostních skupin se sice neobešlo bez konfliktů, ale přinášelo i romantické vztahy mezi Češkami a Němci nebo mezi Čechy a Němkami. Z těchto vztahů se narodily děti, které dokazovaly, jak pomyslné byly hranice mezi oběma národy v každodenním životě. Jejich osudy na pozadí politických událostí mapuje výstava Děti nepřítele. Diskriminace se u nich stala pevnou součástí života, cejch Němce je často doprovázel i v dospělém věku. Tuto zkušenost dosvědčuje řada pamětníků, jejichž vzpomínky si návštěvník může na několika místech přečíst nebo poslechnout.

Výstava je stylizována do podoby železniční stanice. Ta symbolizuje zkušenosti, které provázejí životy pronásledovaných: čekání, nejistotu, dočasnost a neustálý přesun. Prostřednictvím interaktivní instalace pak návštěvníci dostávají možnost podělit se o vlastní zkušenosti se znevýhodňováním lidí v dnešní společnosti. Výstava je dvojjazyčná a byla zapůjčena z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V Muzeu Hlučínska bude k vidění do 22. června 2021.

 

Fotogalerie

Vypůjčení výstavy