CZ DE

Muzejní vzdělávací programy

 

První světová válka

Muzejní lekce se zaobírá Velkou válkou a jejími dopady na osudy obyčejných lidí na Hlučínsku. Žáci se učí analyzovat propagandistické materiály (plakáty a karikatury), rozeznávají symboly jednotlivých bojujících stran a jejich mediální použití. Pomocí indicií a historických pramenů pak žáci sestavují konkrétní osudy a výsledky musejí prezentovat před třídou.

Lekce je připravena ve verzi pro 5. i pro 9. třídu.

Cena lekce: 40 Kč

   

Druhá světová válka

Lekce shrnuje politickou situaci i válečný průběh. Velký důraz je kladen na práci s textem a jeho interpretaci. Žáci také vyhledávají další informace ve stálé expozici, pracují s historickými prameny a interpretují výpovědi pamětníků.

 

Lekce je připravena ve verzi pro 9. třídu.

Cena lekce: 40 Kč

   

Holokaust z regionální perspektivy

Lekce se zaměřuje na analýzu německé společnosti a hledání odpovědí, jak je možné, že realizace holokaustu byla tak snadná. Žáci pracují s dobovou propagandou, analyzují fotografie a nakonec si vyzkoušejí i práci s historickými prameny. Odhalí osud vězně z koncentračního tábora i válečného zločince. Všechny osoby navíc mají spojitost s Hlučínskem.

Lekce je připravena ve verzi pro 5. i pro 9. třídu.

Cena lekce: 40 Kč

 

 

 

Život na hranici

Lekce mapuje politické souvislosti posunů státních hranic a zaměřuje se na dopady těchto změn do životů obyčejných lidí v regionu. Žáci se seznamují s historickým přehledem státních útvarů na území Hlučínska. Pracují s prameny a odhalují tak mikrohistorii "bezejmenných" osob. Žáci si vyzkoušejí vyplnit přeshraniční propustku a projít celní kontrolou.

 

Lekce je připravena ve verzi pro vyšší i nižší stupeň.

Cena lekce: 40 Kč

   

Úvodní hodiny dějepisu či vlastivědy

Lekce je koncipována jako úvodní hodina dějepisu, ve které se žáci seznamují s pojmy minulost a historie. Učí se pochopit chronologickou posloupnost a také vztah mezi historickým pramenem a "psanou" historií. 

Je vhodné, aby si žáci na lekci přinesli postarší fotografii mapující rodinnou historii. Budeme vycházet z osobní zkušenosti a pokusíme se inegrovat rodinnou historii do velkých dějin.

Lekce je primárně určena pro 4. třídu. Je však možno ji adaptovat pro 6. třídu, či první ročník střední školy.

Cena: 40 Kč