CZ DE
PublikaceSuvenýryČasopisy

Album. Humorné momentky všedních dnů - Anna Malchárková

Jak se žilo na venkově v hlučínském Slezsku? Jak se měnil životní styl jejich obyvatel v 60. až 80. létech minulého století, ovlivněný nejen technickým pokrokem? Jak si rozuměly a často nerozuměly generace žijící pod jednou střechou?
Autorka vše líčí s nadsázkou a humorem. Postavy jsou živé a všední příběhy se autorčiným pohledem mění na nevšední. Už od prvních stránek nezmizí čtenáři úsměv z tváře a bude jej provázet až do stránky poslední.

Cena: 149 Kč

Andělé, tabulky a sny - Eva Tvrdá

Kam bůh nemůže, nastrčí anděla.
Kam nemůže, úředník nastrčí tabulku.
A když nemůže duše? Nastrčí sen.
Čert aby se v tom vyznal.
Počátek 21.století v povídkách Evy Tvrdé

Cena: 220 Kč

Architektura Hlučína. Od počátku města do roku 1938 - Jiří Jung, Adam Hubáček

Publikace autorů Jiřího Junga a Adama Hubáčka zabývající se architekturou města přináší nejen spoustu nových zjištění, ale také neznámé fotografie. Úvodní část knihy tvoří syntetizující přehled stavebního a architektonického vývoje Hlučína. Další dvě části pak jsou věnovány katalogu staveb a slovníku architektů a stavitelů, kteří vtiskli městu jeho nezaměnitelnou tvář. Publikaci dotváří bohatý obrazový materiál sestávající nejen z četných dobových fotografií, ale také z plánků, nákresů a několika mapek.

Cena: 380 Kč

Bez hořkosti. Příběh jedné rodiny z Hlučínska - Kristina Tesková

Vzpomínky na dobu druhé světové války v současnosti zaznamenávají převážně ti, kteří byli v té době v dětském věku. Takové vzpomínání má své limity, avšak často je překvapivé, jaké dataily si dítě uchová v paměti. Na druhé straně bývají takové ohledy do vlastní minulosti limitovány právě dětským pohledem, který se odlišuje od náhledu dospělých.

Cena: 190 Kč

Cestou osudu a náhody. Návrat s podkovou - Roman Vehovský

Druhá část cestopisu o sedmiletém putování Romana Vehovského pozemní cestou přes Indii do Austrálie. 

Cena: 380 Kč

Dějiny obce Chuchelné - Václav Štěpán

 

Cena: 500 Kč

Dějiny obce Závada - Václav Štěpán

 

Cena: 320 Kč

Divné dny - Hana Pražáková a spol.

Láska v pěti novelách

Cena: 240 Kč

Grunt - Anna Malchárková

Oblíbená regionální autorka, která se ve svých knihách cíleně soustředí na problematiku Hlučínska, se v románu se vše říkajícím názvem "Grunt" věnuje životu na venkově v kdysi "pruské" části Slezska, jež je dnes součástí České Republiky. V dlouhém časovém úseku od konce 19.století do současnosti jsou na osudech sedlácké rodiny Rothů vylíčeny proměny života několika generací obyvatel zemědělského kraje, jakým Hlučínsko vždy bylo. Klíčovými úseky jsou pochopitelně období historických zvratů, jako například obě světové války či kolektivizace v době socialismu.

Cena: 195 Kč

Historické fotografie Kravař, Koutů a Dvořiska - Alfons Vilášek, Andreas Hahn, Petr Muczka

V Kravařích se rozhodli připomenout svou historii i současnost prostřednictvím úctyhodného souboru snímků, které se podařilo shromáždit od obyvatel Kravař, Koutů a Dvořiska. Vzniklý fotografický archiv je utříděn do dvou částí. První část představuje tři současné části města Kravař se zdůrazněním jejich stavebních dominant. Další část je věnována významným událostem, důležitým obdobím v historii lokality, společenským a sportovním složkám, škole a církvi.

Cena: 510 Kč

Historie kopané na Hlučínsku - Jindřich Smolka

Publikace byla připravována v letech 1967-1972 k 50. výročí založení prvých českých klubů na Hlučínsku. Z ideologických důvodů (popsána též činnost německých klubů) nebyla OV ČTO v Opavě doporučena ke schválení textová část a z toho důvodu nedošlo k realizaci. Proto třetí, na Hlučínsku nejúspěšnější období trvání kopané (vždyť se v naší oblasti hraje liga, divize, máme zdatné zástupce v přeboru župy i ambiciózní týmy, usilující o účast v něm) i když stroze komentované, zachycuje nejen pohyb klubů v soutěžích, ale i drobné informace ze širokého spektra fotbalového hnutí.

Cena: 90 Kč

Historie města Hlučína - Udo Wanderburg

 

Cena: 80 Kč

Historie města Hlučína II - Udo Wanderburg

 

Cena: 80 Kč

Hlučín 1256-2006

Knihu město vydalo u příležitosti oslav svého jubilea. Před 750 lety založil český král Přemysl Otakar II. Hlučín. Po tuto dobu město žilo svým životem psalo a píše vlastní historii ve které jeho zakladatelé a naši předci zažili slávu i zapomenutí, rozvoj i úpadek. Právě tato kniha připomene významné události a společensko-historické epizody ze života Hlučína tak, jak se staly v celém průběhu jeho existence. Seznámení s touto historií čtenáři umožní pochopit složitost dějinného vývoje  našeho města a vlastně i celého regionu Hlučínska.

Cena: 280 Kč

Hlučínské písně - Josef Pavlík

Sbírka veršů věnována Hlučínsku. 

 

Cena: 40 Kč

Hlučínské století - Jiří Neminář, Radim Lokoč a Radka Josková

Komiks patří mezi méně časté způsoby, jak lze vysvětlovat důležité historické okamžiky. Autoři textů a ilustrátorka se pokusili tímto způsobem zpracovat 20. století na Hlučínsku. V bezmála 60 okénkách na 9 stranách se věnují nejdůležitějším událostem a proměnám života na Hlučínsku, od úvodní odbočky do osudového roku 1740, přes připojení k Československu, pomnichovský vývoj, kolektivizaci až po současnost. Jednotlivé události nezobrazují samostatně, nýbrž je vztahují k jednotlivým fenoménům - jazyk, škola, práce, půda nebo religiozita. Usnadňují tak čtenáři pochopení kontextu dějinných zvratů, i za předpokladu zjednodušení, jemuž se lze v žánru jako je komiks jen stěží vyhnout. Hlučínské století je nejen jedním z prvních počinů přiblížení dějin regionu mladším čtenářům, ale také netradičním způsobem sebereflexe obyvatel Hlučínska.

Cena: 30 Kč

Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko...podobná minulost. Historie, obce, atraktivity

Zajímavé srovnání tří pohraničních regionů dnešní České republiky, které byly již v době koncipování Československa po první světové válce přemětem sporů, předkládá populárně pojatá publikace, vydaná trojjazyčně (česky, německy, polsky). První polovina je věnována každému regionu jako celku. V přehledně členěných kapitolách jsou představeny stručné dějiny do roku 1920, přičemž těžiště je logicky věnováno historickému vývoji od 20.let 20.století do současnosti, které nabízí společná témata. Ve druhé části obrazově bohatě vybavené knihy jsou krátce představeny všechny obce každého regionu, a to podle jednotného vzoru s důrazem především na církevní pamětihodnosti a přírodní krásy. Ty jsou v závěru zoršířeny ještě o památky "atraktivity" z každého regionu, jež mohou být využity například jako tip na trávení volného času nebo rekreace. Hlučínské obce vynikají ze všech tří regionů také zobrazením obecních znaků u každé z nich.

Cena: 250 Kč

Hokejové Kravaře - Herbert Stoklasa

Historie hokejového oddílu v Kravařích

Cena: 150 Kč

Hravé příběhy - Eva Tvrdá

Soubor velmi krátkých příběhů ze současnosti s prvky černé grotesky

 

Cena: 220 Kč

Jména obcí a sídel na Hlučínsku

Autorem knížky s podtitulem "Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje" je renomovaný český jazykovědec Rudolf Šrámek, který je badatelům známý jako spoluautor zásadní příručky Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Příručka obsahuje dvě slovníkové části a vstupní pojednání o místních jménech a jejich genezi. V prvním slovníku se objasňuje vznik a vývoj jmen obcí, v druhé části pak autor věnuje pozornost názvům osad, dvorů, samot a koloniím, z nichž některá již dnes neexistují,

Cena: 85 Kč

Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského - Jiří Jung

Literatury o výtvarném umění a architektuře na Hlučínsku nevychází mnoho. Snad o to více čtenáři uvítají publikaci Jiřího Junga, který se snaží upozornit na kvalitní a nevšední architekturu, která vznikala na panství Chuchelná, knížete Lichnowského v neveselém čase I. světové války. Nepojednává o vznosných chrámech či palácích, ale o architektuře továrny, budov hospodářských dvorů, o domcích a vilách pro knížecí zaměstnance. Stranou však nezůstane ani zámecké sídlo v Chuchelné či knížecí vila v Berlíně.

Cena: 350 Kč

Kaj mě něchcu, tam něidu. Pomaly už něpujdu, ani kaj mě chcu, bo se mi něchce - Jana Schlossarková

Oblíbená hlučínská autorka vydala v tomto roce svou již čtrnáctou publikaci. Z valné části se jedná o poetickou tvorbu proloženou na několika místech krátkými prózami. Vyjma humorných básní a povídek se autorce podařilo zkomponovat několik výstižných bajek, které díky své výpovědní hodnotě hravě přesahují regionální rámec. Texty jsou psány jak spisovnou češinou, tak v hlučínském nářečí a v závěru publikace nechybí malý slovníček.

Cena: 100 Kč

Kopaná v Kravařích 1921-2003 - Herbert Stoklasa

Vývoj kopané v Kravařích postihl detailně ve své knize H. Stoklasa, autor několika publikací z historie tohoto města, mimo jiné také dlouholetý člen výboru zdejšího fotbalového oddílu. Jeho dějiny se začínají psát v roce 1921, ačkoli již na pozdim roku předcházejícího byly v Kravařích odehrány historicky první zápasy. Kniha postihuje vývoj oddílu kopané v Kravařích v časové následnosti, kdy období úspěchů a výher střídaly etapy proher a stagnace.

Cena: 150 Kč

Kravaře v letech 1945 až 2008 - Aleš Binar

Publikaci se rozhodlo vydat vedení města Kravaře při příležitosti oslav 785. výročí první zmínky o Kravařích. V publikaci je reflektována pouze nejmladší historie po 2. světové válce. Text je rozdělen do tří oddílů které dělí roky 1960 a 1989. Takto přehledně strukturovaný text umožňuje čtenáři celkem snadnou orientaci v textu, takže lze jednoduše najít informace například ke škole, farnosti, sportovním a zájmovým organizacím.

Cena: 355 Kč

Kravařští ve víru staletí I - Herbert Stoklasa

První díl knihy o historii Kravař zahrnuje dlouhé obodobí od pravěku do roku 1920. Je třeba ocenit praktičnost volby takového předělu, protože tím se autor vyhnul shrnutí historie obce a města do objemného svazku, jak je tomu v případě některých jiných knih o dějinách obcí na Hlučínsku. Koncepce knihy se musela potýkat s problémem rozdílné státní příslušnosti dnešních částí Kravař. V textu jsou pojednány všecny tři dnešní části města Kravař - totiž Kravaře a Kouty, patřící v letech 1742-1920 k Německu, ale i také do roku 1920 rakouské Dvořisko.

Cena: 300 Kč

Kravařští ve víru staletí II - Herbert Stoklasa

Publikace navazuje na první díl vydaný před šesti lety. Herbert Stoklasa, se tentokrát zaměřil na období první republiky a druhé světové války. Počínaje připojením Kravař k Československému státu autor skládá mozaiku tehdejší doby pomocí nespočtu událostí, jenž se v obci odehrály. Líčení symbolicky zakončuje zásadním milníkem, tedy vyhnáním Němců.

Cena: 410 Kč

Landecké pověsti - Miriam Prokešová

Historie a současnost hradu Landek a obce Koblov z pověstí i archivů.

 

Cena: 46 Kč

Lidová kultura na Hlučínsku - Erich Šefčík

Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v květnu 1998 v Bolaticích.

Cena: 70 Kč

Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Helena Kubátová a kol.

Tříletý sociologický výzkum, který na Hlučínsku probíhal od roku 2013, se v letošním roce završil a nechal vzjeít svůj první plod. V září 2015 přišla na svět netrpělivě očekávaná publikace shrnující výsledky kvalitativní analýzy řešitelů projektu z Palackého univerzity a Vysoké školy finanční a správní. Autoři sledovali proměny způsobu života, hodnot a založení obyvatel Hlučínska, stejně jako vliv historie na utváření lokální identity. Publikace je strukturována do čtyř bloků. První pojednává o historii Hlučínska, kolektivní paměti a vlivu historie na vytváření identity. Druhý blok se zaobírá procesem modernizace a statistickým vyhodnocením tohoto jevu. Ve třetí kapitole objasňují autoři metodiku výzkumu a konečně čtvrtý blok je věnován samotnému výzkumu a jeho výsledkům. Tato část je zárověň nejrozsáhlejší kapitolou, neboť zahrnuje cca 150 stran. Publikaci doplňují bohaté přílohy sestávající ze schémat, přehledů, struktury respondentů, ale například i ze vzoru dotazníku a scénáře polostrukturovaného rozhovoru.

Cena: 359 Kč

Míň než všechno neberu - David Bátor, Miroslav Černý, Dan Jedlička a spol.

Básnická tvorba autorů, kteří část svého života spojili s Opavou.  

 

Cena: 30 Kč

Modrá barva duhy - Anna Malchárková

V životních příbězích dvou žen je zachycena hlučínská mentalita, která byla v některých znacích odlišná od jiných kultur. Rozdíl byl dán výchovou dětí a dědictvím předešlých generací. Jejich nelehké osudy byly poznamenány četným přesouváním státních hranic. Za cenu přežití se museli mnohokrát přizpůsobovat. Řadu let žili docela osamoceně, na pokraji státních zájmů a koncem 20. století byli považováni za rizikovou skupinu obyvatel. S hrdinkami tak zažijeme rozpad německého císařství a vznik Československa. Dále pak přičlenění "zpět do říše"  před vypuknutím druhé světové války, odsuny po válce, věznění blízkých příbuzných v sovětských lágrech, jakož i specifický přístup srpnové okupace 1968 s následnou vlnou emigrace.

Cena: 195 Kč

Německý literární svět na Hlučínsku

Sborník je druhým výstupem studentské grantové soutěže uspořádané katedrou germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. První svazek s názevm Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstava na Hlučínsku byl vydán v roce 2015 a stejně jako tato publikace byl současně výstupem ze studentské konference, kterou katedra uspořádala společně s Muzeem Hlučínska. Pětice studentů, jejichž texty jsou v knize uveřejněny se nyní soustředila na texty německy mluvících autorů z Hlučínska a se vztahem k Hlučínsku.

Cena: 140 Kč

Nenápadný půvab Slezska - Eva Tvrdá

Nenápadný půvab Slezska je leporelo, jehož hrdinové v drobných příbězích, které se odehrávají napříč dějinami, touží usadit se v katastru malé slezské vesnice Rohov. Touha usadit se a vést klidný a spokojený život je výchozím momentem řetězce událostí a příhod, snů a tužeb postav, které procházejí Rohovem dějinými etapami od prehistorie až k současnosti. Kniha zprostředkovává obraz společnosti, kde ještě existuje Bůh a která ještě nezdevalvovala svobodu do falešného zdání, že na úkor druhých je dovoleno vše.
Úsporné fiktivní texty se prolínají se záznamy z obecní kroniky a dopřávají čtenáři dobrodružství objevovat na pomezí fikce a historie nenápadný půvab venkovského života ve slezské obci Rohov.

Cena: 195 Kč

Obrázky ze Šilheřovic - Jana Gebauerová, Eva Tvrdá a Dagmar Václavíková

Kniha vznikla jako výsledek spolupráce tří autorek - spisovatelky Evy Tvrdé, výtvarnice Dagmar Václavíkové a Jany Gebauerové. Z jejího pera pochází převážná část textu, který bychom obecně mohli označit jako vzpomínky. Tyto střípky se týkají Šilheřovic: postihují zde půběh kalendářního roku, ročních období a Vánoc, načež následuje několik receptů sepsaných ve zdejším dialektu. Pro neznalého čtenáře je pak připojen slovníček nářečních termínů, pořekadel, přísloví a říkánek. Autorka dále popisuje průběh slavností v Šilheřovicích a všímá si zdejších nejzajímavějších památek. Další čtyři kratší povídky se odehrávají v období první republiky a nacistické okupace. Jsou jakýmsi prologem k závěrečnému delšímu příběhu, který vypráví Eva Tvrdá pod názvem Neptunovo tajemství. Tři dětší hrdinové nás zde provázejí Šilheřovicemi v časech svého dětství a dospívání, které probíhalo v období druhé světové války. Kniha působí na první pohled poněkud nesoudržně, ale svým rozsahem se může stát příjemným čtením na nedělní odpoledne pro všechny, kteří mají rádi vzpomíny na Hlučínsko, a zajímá je mentalita zdejšího lidu.

Cena: 190 Kč

Od knoflíkové dírky k rozluštění záhady NAZCA - Jiří Sonnek

Moderní archeologie oddělila jednotlivé obory výzkumu tak, aby  v nich vyškolení specialisté s pomocí nejmodernější technologie dosahovali co nejpřesvědčivějších výsledků, ale pokulhává ve schopnosti celkového vyhodnocení nálezů mezi jednotilvými obory. Autor se pokouší tento prostor vyplnit. V knize vysvětluje smysl pravěkých jeskynních maleb, nálezů sošek a pravěkých zbraní. Čtenáře podrobně seznámí se záhadnými obrazci na planině Nazca a přizve je ke společnému rozluštění této záhady. Jeho převratné hypotézy jsou jednoduché a přesvědčivé.

Cena: 270 Kč

Okna do pokoje - Eva Tvrdá

Nová kniha Evy Tvrdé přináší tři silné příběhy o proměnách víry ve 20. století. Margareta, hrdinka novely Lili Marlene, žije v souladu s tradičními hodnotami, ve kterých byla vychována. V těžkých životních chvílích o hodnotách svých předků pochybuje a hledá si k nim svůj vlastní vztah. Hrdinka příběhu Farská zahrada, Bernadeta, hledá úporně svou cestu popřením tradičních hodnot, své štěstí chce najít racionálním vyhodnocením světa a přijetím dobových pravd. Třetí hrdinka, Marie z Džemu z jeřabin, podléhá životním zklamáním a postupně se z horlivé křesťanky stává ateistkou, aby později objevila nutnost víry, kterou přijímá v jiné podobě.

Cena: 239 Kč

Opavský venkov před 100 lety - R. Lokoč, M. Lokočová, P. Chroust

 

Cena: 140 Kč

Opavština pro samouky - Vít Skalička

Tato kniha vás naučí porozumět, o čem je řeč mezi vaší přítelkyní a její babičkou, domluvit se s místními řemeslníky, neztratit se na cestách po slezském venkově, domluvit se v Bosně i Palestině, i trochu  německy (a japonsky) 

Cena: 249 Kč

Osud jedné rodiny ze Slezska aneb Lidé Hlučínska - Karel Hantke

Další z řady knih osobních vzpomínek na nelehké období dvacátého století z pohledu rodiny žijící na Hlučínsku. Příběh manželů Georga a Heleny Hantkeových vypráví jejich syn Karel. Časově svůj rodinný příběh vymezil osudovými roky 1933 a 1989. Jak autor píše v úvodu, určitým způsobem je příběh jeho rodiny podobný s osudy mnoha jiných rodin na Hlučínsku, proto se čtenáři z našeho regionu při jeho sledování jistě neubrání dojmu, že některé situace znají z vlastní zkušenosti nebo od svých rodičů či prarodičů.

Cena: 160 Kč

P. Rudolf Schikora, apoštol Ostravska v první polovině 20. století - Jan Larisch

Muzeum Hlučínska ve spolupráci s Ostravsko-opavským biskupstvým vydalo publikaci P. Rudolf Schikora, CSsR - apoštol Ostravska v první polovině 20. století. Tento katolický kněz, pocházející a vyrůstající v Hošťálkovicích u Hlučína, prožil většinu svého aktivního kněžského života v oblasti vymezené městy Hlučín - Ostrava - Frýdek-Místek. Po přijetí kněžského svěcení (r. 1914 ve Vratislavi) působil v běžné duchovní správě jako kaplan ve farnostech Hať a Hlučín. Zde našel hlavní zacílení své kněžské činnosti a to jako propagátor duchovních cvičení a tiskového apoštolátu Exercičního domu v Hlučíně, který v roce 1924 založil. Později jako člen kláštera redemptoristů v Moravské Ostravě v tomto díle dál pokračoval. Když nacistický režim na podzim v roce 1938 znemožnil jeho činnost, okamžitě přesunul svůj exerciční a tiskový apoštolát do nově zbudovaného kláštera ve Frýdku-Místku. I zde gestapo aktivního kněze sledovalo a klášter byl v roce 1941 zabrán. Po válce v roce 1945 byl klášter církvi vrácen a jeho činnost na krátkou dobu obnovena. Komunistický režim v roce 1950 P. Rudolfa Schikoru uvěznil. Po propuštění získal státní souhlas pro kněžské působení v Charitním domově ve Štemplovci, kde žily starší a nemocné řeholnice Kongregace školských sester Notre Dame. Duchovní službu zde konal sledován StB až do své smrti v roce 1962

Cena: 30 Kč

Paměti z totálního nasazení na zákopových pracích Východního valu za války roku 1944 - Alfons Halfar

Alfons Halfar (narozen 1929) se rozhodl shrnout své vzpomínky na poslední dva roky druhé světové války, kdy jako mladý učeň byl spolu se svými kamarády nasazen na nucené práci při opevňování fronty proti postupu Rudé armády. Vzpomínky na tuto vypjatou dobu tvoří první část knihy A. Halfara. Druhá polovina je odlehčenější, pojmenovaná "Staré pověsti slezské" s podtitulem Příběhy vážné i humorné. Kniha je sice tvořena dvěma nesourodými částmi, z nichž ta první, vzpomínková, má nespornou historickou hodnotu, avšak i jako celek poskytuje zajímavé čtení.

Cena: 50 Kč

Pán z Bolatic - August Scholtis

Knihy bolatického rodáka Augusta Scholtise (1901-1969) vycházely od třicátých let v němčině, protože autor žil od roku 1930 v Berlíně. Neztratil však kontakt s rodným krajem a v roce 1959 se rozhodl vydat svou autobiografii, která byla nyní zpřístupněna českému čtenáři. V Německu dosáhl Scholtis jako spisovatel a člen PEN klubu úspěchu již za svého života a některé z jeho knih byly vyznamenány literárními cenami.

Cena: 180 Kč

Pandořina skříňka - Eva Tvrdá

Kniha oblíbené autorky zabývající se především hlučínskou problematikou, sestává ze tří částí. Dvě třetiny knihy tvoří nové vydání jejího nejznámějšího románu Dědictví, který byl v uplynulých deseti letech vydán již třikrát. V tomto vydání je nazván podle hlavní hrdinky prostě "Agáta", což může neznalého čtenáře na první pohled zmást. Druhá část, která nese název "Křivka života", sestává ze třinácti povídek a volně navazuje na předchozí část. Třetí část, nesoucí jméno knihy, tvoří soubor čenobílých fotografií pořízených v expozici "Kdo jsou lidé na Hlučínsku" v Muzeu Hlučínska bez slovního doprovodu, kterou může čtenář vnímat jako jakousi "Pandořinu skříňku".

Cena: 249 Kč

Pečeti a znaky obcí na Hlučínsku - Karel Müller

 

Cena: 50 Kč

Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960 - Vilém Plaček

Jedná se o první část dvoudílné řady Prajzáci. Hlučínsko mělo zcela specifický historický i národnostní vývoj. Roku 1742 bylo odtrženo od Zemí Koruny české a připojeno k Prusku, kde setrval až do roku 1918, kdy bylo připojeno k Československu. Během II. světové války náleželo přímo Německé říši. To vše se podepsalo na jeho osudu a osudu lidí zde žijících.  

Cena: 200 Kč

Prajzáci II. aneb Hlučínsko ve staronové vlasti 1920-1938 - Vilém Plaček

Druhá část knihy Prajzáci se zaměřuje především na meziválečnou dobu, kdy se Hlučínsko, náležející Prusku, připojilo roku 1920 k Československu. Ukazuje změny které nastaly ve správě, školství, ve vztazích k okolním územím Československa. Zabývá se soudobou atmosférou lidí, jejich přizpůsobením v nové vlasti či odporem ke změnám v jejich životě.

Cena: 230 Kč

Prajzáci III. aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace - Vilém Plaček

Nestor hlučínské historiografie Vilém Plaček se ve třetím dílu svých "Prajzáků" zabývá komplikovaným obdobím nacistické okupace, která právě na Hlučínsku měla svá specifika, nesrovnatelná s žádným jiným regionem současné České Republiky. Kniha je rozdělena do devíti částí, v nichž autor rozebírá politickou situaci před připojením Hlučínska k Německu na podzim 1938, zavedení nové správy a průběh válečných let na tomto území.

Cena: 200 Kč

Příroda Hlučínska

Sborník článků a příspěvků z konference konané u příležitosti navrácení statutu města Dolnímu Benešovu.  

 

Cena: 45 Kč

Příroda Hlučínska - Věra Koutecká a kolektiv

Příroda Hlučínska v sobě zahrnuje nejen základní charakteristiku o vodstvu, klima, horninách, půdě, živé přírodě a další, ale pečlivě popisuje přírodní rezervace v této oblasti, chráněná území, památné stromy, chráněné živočišné druhy či rostliny a mnoho dalšího. Publikace je navíc doplněna o kvalitní fotografie.  

 

Cena: 99 Kč

Slezský román - Petr Čichoň

Hlavní hrdina románu, Martin Klučka, pochází z Hlučínska, avšak žije v Praze. Dějová linie knihy se odehrává ve třech rovinách. V té první se Martin při studiu architektury nacistického Německa dostane k osobě architekta SS Kammlera, jehož stopy mizí po válce právě v Praze. Vnitřní monolog esesáka Kammlera tvoří další rovinu knihy. Obě jsou pak rámovány příběhem Martinova otce, který se pokouší v 90. letech 20. století jako gastarbeiter uchytit v Německu. Tyto tři roviny se protínají v Ludgeřovicích, v Martinově rodišti

Cena: 289 Kč

Štěpánkovice - A. Binar, Jiří Jung a spol.

 

Cena: 260 Kč

Toulky nejen Hlučínskem - Jana Schlossarková

 

Cena: 100 Kč

Třešňovou alejí - Eva Tvrdá

Autorka se v této knize zabývá problematikou domova a jeho významu. Děj situovala do Třebomi, ležící dnes na samém okraji Hlučínska, kde se v poválečné době protínají životní osudy rodin z naprosto odlišných prostředí. Jako ve většině knih Evy Tvrdé jsou i zde hlavními hrdinkami ženy, které jsou nuceny potýkat se s těžkým osudem a mnohdy tak činí lépe než jejich mužské protějšky. Autorka klade ve svých příbězích obecné otázky o smyslu života a právě region Hlučínska jí pro jejich akcentování poskytuje vhodný prostor. Kniha vyšla ve zdařilé grafické úpravě a je opatřena dobovými fotografiemi.

Cena: 239 Kč

Válečná kronika Opavska (1060-1945) - Josef Gebauer, Václav Štěpán

Kronika se zabývá válečnými událostmi týkající se Opavska od roku 1060 do konce II. světové války roku 1945. Podrobně popisuje mimo jiné mongolské války, husitství, Korvínovo dobývání, valdštejnskou éru, napoleonské války, či obě světové války a mnoho dalšího.  

Cena: 150 Kč

Velké Hoštice 1222-2012 - Vilém Plaček a Magda Plačková

Další z řady vyčerpávajících publikací o historii obcí na Hlučínsku byla vydána při příležitosti 790. výročí první písemné zmínky o Velkých Hošticích. Toto jubileum se rozhodl zdejší obecní úřad připomenout představením dlouhé a zajímavé historie své obce, proto se obrátil na zkušenou dvojici odborníků, manžele Plačkovy, kteří v uplynulých letech společně sepsali několik obdobně pojatých obecních dějin. Koncepce knihy zůstává i v tomto případě podobná, základem je sledování historických událostí v časové posloupnosti, a to od nástinu pravěkého osídlení po období upevňování občasnké společnosti po roce 1989. Závěrečná část textu přináší přehledy představitelů obce, správců zdejší farnosti a místní školy. Součástí knihy je bezmála čtyřicetistránková příloha s barevnými fotografiemi.

Cena: 510 Kč

Viva la Revolución? - Eva Tvrdá

Legendární příběh Che Guevary a cesta mladého geologa Viktora na revoluční Kubu se prolínají ve strhující próze komponované v dialogu s novelou Stařec a moře. Eva Tvrdá ve své nové knize vede čtenáře partyzánskými válkami, revolučním bojem a postupným střízlivěním ze socialistické reality, zároveň vtahuje do každodenního života Kuby na počátku 60.let 20. století. Čtenářské prožitky jsou rámovány myšlenkami E. Hemingwaye.

Cena: 310 Kč

Záhada kamenného svědka - Anna Malchárková

 V této knize se oblíbená autorka zabývá vraždou bolatického učitele Kuroně z roku 1895, s níž je dodnes spojeno velké množství záhadných okolností. Kniha je rozdělena do tří částí. Více než polovina textu je věnována beletristickému vylíčení nenaplněné lásky učitele a děvčete z hájovny, která byla zaslíbena do manželství bohatšímu nápadníkovi. Msta zhrzeného nápadníka vyústila v brutální vraždu učitele, která vzbudila velký rozruch v okolí, avšak zůstala neobjasněna. Další část knihy se zabývá několika případy paranormálních jevů, které se projevily v blízkosti místa vraždy, na které dnes upomíná kámen a kříž. V závěrečné části autorka popisuje, jakým způsobem byla kletba tajemného místa zrušena.

Cena: 160 Kč

Zámecký park v Kravařích ve Slezsku - Michal Richter

V knize autor popisuje historický vývoj parku a zámecké zahrady v Kravařích. Věnuje pozornost jednotlivým dřevinám i pověstem, které se k parku váží.

Cena: 50 Kč

Železnice na Hlučínsku - Miroslav Pösel

Při příležitosti stého výročí otevření železniční trati Kravaře - Hlučín v říjnu 1913 byla vydána Opavským železničním klubem drobná publikace, v níž nejen zájemce o tento druh dopravy nalezne shrnutí všech podstatných informací týkajících se této trati. Ve stručnosti je zde nastíněn vývoj železnic na Opavsku a poté podrobněji historie dnešní trati Opava - Hlučín a to v jednotlivých časových etapách.

Cena: 70 Kč

Život pod Landekem - František Žebrák

Bohatá řada memoárových titulů od hlučínských autorů se v roce 2014 rozrostla o další vydařené paměti. Jejich těžiště spočívá zejména v popisu autorovy služby u dvou armád, německé a později československé. Nechybí však barvitý popis předválečného dětství, ani pozdějších osudů. Kniha je dokladem fenomenální autorovy paměti ai vypravěčských schopností. V závěru pak nechybí obligátní fotografická příloha, ale i seznamy padlých a nezvěstných z Koblova.

Cena: 135 Kč