CZ DE
PublikaceSuvenýryČasopisy

Hlučínsko na pohlednicích

V jubilejním roce stého výročí zrodu Hlučínska vyšla tato publikace, jejímž úmyslem je prostřednictvím pohlednic zachytit atmosféru doby počátků formování moderní hlučínské společnosti.

Cena: 390 Kč

Hlučínsko 1920 - 2020

Sborník z konference ke 100 letům Hlučínska. Texty příspěvků doplňuje bohatá fotodokumentace, dobové mapy i archivní dokumenty.

Cena: 350 Kč

Ve dvou uniformách

Nuceně mobilizovaní ve Wermachtu a jejich účast v odboji. Desítky doposud nepublikovaných dobových snímků včetně archivních dokumentů.

Cena: 390 Kč

Bez hořkosti. Příběh jedné rodiny z Hlučínska - Kristina Tesková

Vzpomínky na dobu druhé světové války v současnosti zaznamenávají převážně ti, kteří byli v té době v dětském věku. Takové vzpomínání má své limity, avšak často je překvapivé, jaké dataily si dítě uchová v paměti. Na druhé straně bývají takové ohledy do vlastní minulosti limitovány právě dětským pohledem, který se odlišuje od náhledu dospělých.

Cena: 190 Kč

Bolatice od Pravěku po současnost - Václav Štěpán

 

Cena: 555 Kč

Co na Prajzske se stalo

 

Cena: 280 Kč

Co se stalo na Prajzske povědalo

 

Cena: 280 Kč

Česko - prajzský slovník - Lidie Rumanová

 

Cena: 80 Kč

Dějiny obce Bohuslavice - Václav Štěpán

 

Cena: 500 Kč

Dějiny obce Chuchelné - Václav Štěpán

 

Cena: 500 Kč

Dějiny obce Závada - Václav Štěpán

 

Cena: 320 Kč

Divné dny - Hana Pražáková a spol.

Láska v pěti novelách

Cena: 240 Kč

Historie města Hlučína - Udo Wanderburg

 

Cena: 80 Kč

Historie města Hlučína II - Udo Wanderburg

 

Cena: 80 Kč

Hlučín v proměnách času

 

Cena: 390 Kč

Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko...podobná minulost. Historie, obce, atraktivity

Zajímavé srovnání tří pohraničních regionů dnešní České republiky, které byly již v době koncipování Československa po první světové válce přemětem sporů, předkládá populárně pojatá publikace, vydaná trojjazyčně (česky, německy, polsky). První polovina je věnována každému regionu jako celku. V přehledně členěných kapitolách jsou představeny stručné dějiny do roku 1920, přičemž těžiště je logicky věnováno historickému vývoji od 20.let 20.století do současnosti, které nabízí společná témata. Ve druhé části obrazově bohatě vybavené knihy jsou krátce představeny všechny obce každého regionu, a to podle jednotného vzoru s důrazem především na církevní pamětihodnosti a přírodní krásy. Ty jsou v závěru zoršířeny ještě o památky "atraktivity" z každého regionu, jež mohou být využity například jako tip na trávení volného času nebo rekreace. Hlučínské obce vynikají ze všech tří regionů také zobrazením obecních znaků u každé z nich.

Cena: 250 Kč

Hravé příběhy - Eva Tvrdá

Soubor velmi krátkých příběhů ze současnosti s prvky černé grotesky

 

Cena: 220 Kč

Kdo jsou lidé na Hlučínsku

 

Cena: 480 Kč

Kráčeli cestou dlouhou - Herbert Stoklasa

 

Cena: 140 Kč

Kravaře v letech 1945-2008 - Aleš Binar

 

Cena: 350 Kč

Kravařští ve víru staletí - Herbert Stoklasa

 

Cena: 400 Kč

Kuty Kravař a inše hlupoty - Lidie Rumanová

 

Cena: 80 Kč

Kuty Kravař a inše hlupoty - Lidie Rumanová

 

Cena: 80 Kč

Lanovka nad Landekem - Petr Čichoň

 

Cena: 230 Kč

Lichnovští z Voštic - Jiří Jung

 

Cena: 379 Kč

Lidová kultura na Hlučínsku - Erich Šefčík

Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v květnu 1998 v Bolaticích.

Cena: 70 Kč

Lidové písně z Kravař - Josef Kšica

 

Cena: 60 Kč

Markvartovice 1377-2007 - V. M. Plačkovi

 

Cena: 2007 Kč

Města v Českém Slezsku - Eva Tvrdá

 

Cena: 150 Kč

Míň než všechno neberu - David Bátor, Miroslav Černý, Dan Jedlička a spol.

Básnická tvorba autorů, kteří část svého života spojili s Opavou.  

 

Cena: 30 Kč

Mrtvou neměl nikdo rád - Eva Tvrdá

 

Cena: 249 Kč

Nazca - Jiří Sonnek

 

Cena: 220 Kč

Německý literární svět na Hlučínsku

Sborník je druhým výstupem studentské grantové soutěže uspořádané katedrou germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. První svazek s názevm Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstava na Hlučínsku byl vydán v roce 2015 a stejně jako tato publikace byl současně výstupem ze studentské konference, kterou katedra uspořádala společně s Muzeem Hlučínska. Pětice studentů, jejichž texty jsou v knize uveřejněny se nyní soustředila na texty německy mluvících autorů z Hlučínska a se vztahem k Hlučínsku.

Cena: 140 Kč

Obrázky ze Šilheřovic - Jana Gebauerová, Eva Tvrdá a Dagmar Václavíková

Kniha vznikla jako výsledek spolupráce tří autorek - spisovatelky Evy Tvrdé, výtvarnice Dagmar Václavíkové a Jany Gebauerové. Z jejího pera pochází převážná část textu, který bychom obecně mohli označit jako vzpomínky. Tyto střípky se týkají Šilheřovic: postihují zde půběh kalendářního roku, ročních období a Vánoc, načež následuje několik receptů sepsaných ve zdejším dialektu. Pro neznalého čtenáře je pak připojen slovníček nářečních termínů, pořekadel, přísloví a říkánek. Autorka dále popisuje průběh slavností v Šilheřovicích a všímá si zdejších nejzajímavějších památek. Další čtyři kratší povídky se odehrávají v období první republiky a nacistické okupace. Jsou jakýmsi prologem k závěrečnému delšímu příběhu, který vypráví Eva Tvrdá pod názvem Neptunovo tajemství. Tři dětší hrdinové nás zde provázejí Šilheřovicemi v časech svého dětství a dospívání, které probíhalo v období druhé světové války. Kniha působí na první pohled poněkud nesoudržně, ale svým rozsahem se může stát příjemným čtením na nedělní odpoledne pro všechny, kteří mají rádi vzpomíny na Hlučínsko, a zajímá je mentalita zdejšího lidu.

Cena: 190 Kč

Očima vidět - Eva Tvrdá

 

Cena: 289 Kč

Od flaminga k plameňákům - Jan Horák

 

Cena: 500 Kč

Opavský venkov před 100 lety - R. Lokoč, M. Lokočová, P. Chroust

 

Cena: 140 Kč

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku - Irena Šebestová a kolektiv

 

Cena: 140 Kč

Příroda Hlučínska

Sborník článků a příspěvků z konference konané u příležitosti navrácení statutu města Dolnímu Benešovu.  

 

Cena: 45 Kč

Příroda Hlučínska - Věra Koutecká a kolektiv

Příroda Hlučínska v sobě zahrnuje nejen základní charakteristiku o vodstvu, klima, horninách, půdě, živé přírodě a další, ale pečlivě popisuje přírodní rezervace v této oblasti, chráněná území, památné stromy, chráněné živočišné druhy či rostliny a mnoho dalšího. Publikace je navíc doplněna o kvalitní fotografie.  

 

Cena: 99 Kč

Slezské koledy - Bohumil Kaděra

 

Cena: 200 Kč

Slezský román - Petr Čichoň

Hlavní hrdina románu, Martin Klučka, pochází z Hlučínska, avšak žije v Praze. Dějová linie knihy se odehrává ve třech rovinách. V té první se Martin při studiu architektury nacistického Německa dostane k osobě architekta SS Kammlera, jehož stopy mizí po válce právě v Praze. Vnitřní monolog esesáka Kammlera tvoří další rovinu knihy. Obě jsou pak rámovány příběhem Martinova otce, který se pokouší v 90. letech 20. století jako gastarbeiter uchytit v Německu. Tyto tři roviny se protínají v Ludgeřovicích, v Martinově rodišti

Cena: 289 Kč

Sudice 1238-2018 - V. M. Plačkovi

 

Cena: 550 Kč

Štěpánkovice - A. Binar, Jiří Jung a spol.

 

Cena: 260 Kč

Toulky nejen Hlučínskem - Jana Schlossarková

 

Cena: 100 Kč

Třešňovou alejí - Eva Tvrdá

Autorka se v této knize zabývá problematikou domova a jeho významu. Děj situovala do Třebomi, ležící dnes na samém okraji Hlučínska, kde se v poválečné době protínají životní osudy rodin z naprosto odlišných prostředí. Jako ve většině knih Evy Tvrdé jsou i zde hlavními hrdinkami ženy, které jsou nuceny potýkat se s těžkým osudem a mnohdy tak činí lépe než jejich mužské protějšky. Autorka klade ve svých příbězích obecné otázky o smyslu života a právě region Hlučínska jí pro jejich akcentování poskytuje vhodný prostor. Kniha vyšla ve zdařilé grafické úpravě a je opatřena dobovými fotografiemi.

Cena: 239 Kč

Válečná kronika Opavska (1060-1945) - Josef Gebauer, Václav Štěpán

Kronika se zabývá válečnými událostmi týkající se Opavska od roku 1060 do konce II. světové války roku 1945. Podrobně popisuje mimo jiné mongolské války, husitství, Korvínovo dobývání, valdštejnskou éru, napoleonské války, či obě světové války a mnoho dalšího.  

Cena: 150 Kč

Velké Hoštice 1222-2012 - Vilém Plaček a Magda Plačková

Další z řady vyčerpávajících publikací o historii obcí na Hlučínsku byla vydána při příležitosti 790. výročí první písemné zmínky o Velkých Hošticích. Toto jubileum se rozhodl zdejší obecní úřad připomenout představením dlouhé a zajímavé historie své obce, proto se obrátil na zkušenou dvojici odborníků, manžele Plačkovy, kteří v uplynulých letech společně sepsali několik obdobně pojatých obecních dějin. Koncepce knihy zůstává i v tomto případě podobná, základem je sledování historických událostí v časové posloupnosti, a to od nástinu pravěkého osídlení po období upevňování občasnké společnosti po roce 1989. Závěrečná část textu přináší přehledy představitelů obce, správců zdejší farnosti a místní školy. Součástí knihy je bezmála čtyřicetistránková příloha s barevnými fotografiemi.

Cena: 510 Kč

Zámecký park v Kravařích ve Slezsku - Michal Richter

V knize autor popisuje historický vývoj parku a zámecké zahrady v Kravařích. Věnuje pozornost jednotlivým dřevinám i pověstem, které se k parku váží.

Cena: 50 Kč

Zapadlé dny - Anna Malchárková

 

Cena: 210 Kč

Železnice na Hlučínsku - Miroslav Pösel

Při příležitosti stého výročí otevření železniční trati Kravaře - Hlučín v říjnu 1913 byla vydána Opavským železničním klubem drobná publikace, v níž nejen zájemce o tento druh dopravy nalezne shrnutí všech podstatných informací týkajících se této trati. Ve stručnosti je zde nastíněn vývoj železnic na Opavsku a poté podrobněji historie dnešní trati Opava - Hlučín a to v jednotlivých časových etapách.

Cena: 70 Kč